Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I: TIẾT 3

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
  2. Thi tìm nhanh một số bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 2, tập một theo mục lục.

  Gợi ý :
  - Tập đọc : Người mẹ hiền, trang 63
  - Tập đọc : Bà cháu, trang 86
  - Tập đọc : Sự tích cây vũ sữa, trang 96
  3. Nghe – viết :
  Đầu năm, Bắc học còn kém, nhưng em không nản, mà quyết trở thành học sinh giỏi. Ở lớp, điều gì chưa hiểu, em nhờ cô giảng lại cho. Ở nhà, em học bài thật thuộc và làm bài tập đầy đủ. Chỉ ba tháng sau, em đã đứng đầu lớp.