Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 2

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
  2. Tìm các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :

  Em vẽ làng xóm
  Tre xanh, lúa xanh
  Sông máng lượn quanh
  Một dòng xanh mát
  Trời mây bát ngát
  Xanh ngắt mùa thu…
  Em quay đầu đỏ
  Vẽ nhà em ở
  Ngói mới đỏ tươi
  Trường học trên đồi
  Em tô đỏ thắm.
  Định Hải
  Trả lời : xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm.
  3. Chọn hai từ em vừa tìm được ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ đó.
  Gợi ý :
  - Lá cờ đỏ tươi bay phấp phới trên bầu trời.
  - Hàng cây xanh tỏa bóng mát cho sân trường.
  - Bầu trời xanh ngắt trên cao.
  4. Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau :
  a) Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.
  - Trời rét cóng tay khi nào ?
  - Khi nào trời rét cóng tay ?
  b) Vào những đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.
  - Lũy tre làng đẹp như tranh vẽ khi nào ?
  - Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ ?
  c) Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.
  - Cô giáo đưa cả lớp đi thăm vườn thú khi nào ?
  - Khi nào cô giáo đưa cả lớp đi thăm vườn thú ?
  d) Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.
  - Khi nào các bạn về thăm ông bà ?
  - Các bạn về thăm ông bà khi nào ?