Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I: TIẾT 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
  - Đọc to, rõ ràng, diễn cảm các bài tập đọc trong sách giáo khoa.
  - Học thuộc lòng các bài thơ, đoạn văn theo yêu cầu.
  - Ngoài ra cần đọc một số bài học thêm như:
  1. Ngày hôm qua đâu rồi?
  2. Mít làm thơ
  3. Danh sách học sinh tổ 1 lớp 2A
  4. Cái trống trường em
  5. Mua kính
  6. Cô giáo lớp em
  7. Đôi giày
  2. Đọc thuộc lòng bảng chữ cái.
  [​IMG]
  3. Sắp xếp các từ trong ngoặc đơn vào bảng.
  (bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng)
  [​IMG]
  Đáp án:
  [​IMG]
  4. Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng trên
  [​IMG]