Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I: TIẾT 9

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  BÀI LUYỆN TẬP
  A- Đọc mẩu chuyện sau :
  Đôi bạn
  Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi :
  - Ai hát đấy ?
  Có tiếng trả lời:
  - Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.
  Búp Bê nói :
  - Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.
  Theo Nguyễn Kiên
  B - Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây:
  1. Búp Bê làm những việc gì ?
  a. quét nhà và ca hát.
  b. quét nhà và rửa bát, nấu cơm.
  c. rửa bát và học bài.
  -Gợi ý: Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm.
  -Đáp án: b
  2. Dế Mèn hát để làm gì ?
  a. Hát để luyện giọng.
  b. Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn.
  c. Muốn cho bạn biết mình hát rất hay.
  -Gợi ý: Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.
  -Đáp án: b
  3. Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã làm gì ?
  a. Cảm ơn Dế Mèn.
  b. Xin lỗi Dế Mèn.
  c. Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn.
  -Gợi ý: Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.
  -Đáp án: c
  4. Vì sao búp bê cảm ơn Dế Mèn ?
  a. Vì Dế Mèn đã hát tặng Búp Bê.
  b. Vì tiếng hát của Dế Mèn đã giúp Búp Bê hết mệt.
  c. Vì cả hai lí do trên.
  -Gợi ý: Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.
  -Đáp án: c
  5. Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai là gì ?
  a. Tôi là Dế Mèn.
  b. Ai hát đấy.
  c. Tôi hát đây.
  -Gợi ý: Tôi Dế Mèn.
  -Đáp án: a