Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II: TIẾT 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
  2. Chơi ô chữ.

  a) Có thể điền từ nào vào các ô trống theo hàng ngang ?
  - Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương ( có 7 chữ cái).
  - Dòng 2: Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái).
  - Dòng 3: Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,… (có 7 chữ cái).
  - Dòng 4: Ngày tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).
  - Dòng 5: Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).
  - Dòng 6: Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).
  - Dòng 7: Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái bắt đầu bằng chữ H)
  - Dòng 8: Tên con sông đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).
  [​IMG]
  b) Đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc : SÔNG TIỀN