Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II: TIẾT 9

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  BÀI LUYỆN TẬP
  A - Đọc thầm :
  Cá rô lội nước
  Những bác cá rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ cũng chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước.
  Theo Tô Hoài
  B - Dựa theo nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng :
  1. Cá rô có màu như thế nào ?
  - Gợi ý : Em hãy đọc câu đầu tiên của đoạn (Những bác cá rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn)
  - Đáp án : b. Giống màu bùn.
  2. Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu ?
  - Gợi ý : Em hãy đọc kĩ đoạn giữa (Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, …)
  - Đáp án : c. Trong bùn ao
  3. Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào ?
  - Gợi ý : Em hãy đọc kĩ câu cuối đoạn (Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước.)
  - Đáp án : b. Rào rào như đàn chim vỗ cánh.
  4. Trong câu Cá rô nô nức lội ngược trong mưa, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Con gì ?
  - Gợi ý : Em hãy tìm từ ngữ chỉ tên con vật được nhắc đến trong câu (cá rô)
  - Đáp án : a. Cá rô
  5. Bộ phận in đậm trong câu Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa trả lời cho câu hỏi nào ?
  - Gợi ý : khoan khoái chỉ đặc điểm của chúng. (như thế nào ?)
  - Đáp án : b. Như thế nào ?