Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  [​IMG]

  1. Nội dung : Khuyên nhủ anh chị em trong gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
  2. Giải nghĩa từ khó :
  - Va chạm : ý nói cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt.
  - Dâu (con dâu) : vợ của con trai.
  - Rể (con rể) : chồng của con gái.
  - Đùm bọc : giúp đỡ, che chở.
  - Đoàn kết : yêu mến nhau, giúp sức lại để làm việc.
  3. Phương pháp
  - Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.
  - Hiểu nghĩa của các từ khó.
  - Kể lại được nội dung câu chuyện dựa trên sự ghi nhớ các chi tiết quan trọng.
  - Trả lời câu hỏi dựa theo các chi tiết trong chuyện.
  4. Trả lời câu hỏi :
  1) Câu chuyện này có những nhân vật nào ?
  Các nhân vật trong chuyện : người cha, con trai, con gái, dâu, rể
  2) Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa ?
  Vì họ bẻ cả bó đũa.
  3) Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào ?
  Người cha cởi bó đũa ra rồi bẻ từng chiếc.
  4) Một chiếc đũa được ngầm so sánh với gì ? Cả bó đũa được ngầm so sánh với gì ?
  Mỗi chiếc đũa được so sánh với một người con. Cả bó đũa được so sánh với tất cả bốn người con. Nếu chia lẻ ra sẽ yếu ớt, phải biết đoàn kết với nhau để tạo ra sức mạnh.
  5) Người cha muốn khuyên các con điều gì ?
  Người cha khuyên các con phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Có như vậy mới thì mới tạo ra được sức mạnh.
  5. Kể chuyện“Câu chuyện bó đũa
  1) Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện “Câu chuyện bó đũa” :
  [​IMG]
  Gợi ý :
  - Tranh 1 : Những người con của ông tuy đã có gia đình riêng nhưng ngày nào cũng cãi vã khiến ông rất đau đầu.
  - Tranh 2 : Người cha gọi các con đến và đố ai bẻ được bó đũa sẽ thưởng cho một túi tiền.
  - Tranh 3 : Bốn người lần lượt bẻ bó đũa. Mặc dù cố hết sức mà chẳng thể nào bẻ gãy được.
  - Tranh 4 : Người cha tháo bó đũa ra và bẻ từng cái rất dễ dàng.
  - Tranh 5 : Người cha khuyên các con phải biết đoàn kết lại với nhau, như vậy mới vững mạnh. Cả bốn người con đều hiểu ra câu nói của cha : Thưa cha, chúng con sẽ nhớ lời cha dặn !
  2) Phân vai, dựng lại câu chuyện.
  Phân thành các vai : người cha, bốn người con (con gái, con trai, con dâu, con rể)