Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: CHIẾC RỄ ĐA TRÒN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  [​IMG]
  1. Nội dung :
  Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật. Một chiếc rễ đa rơi xuống đất Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây. Khi trồng cái rễ, Bác cũng nghĩ cách trồng thế nào để sau này có chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi.
  2. Giải nghĩa từ khó :
  - Thường lệ : thói quen hoặc quy định đã có từ lâu.
  - Tần ngần : đang mải nghĩ, chưa biết nên làm thế nào.
  - Chú cần vụ : chú càn bộ làm công việc chăm sóc Bác.
  - Thắc mắc : có điều chưa hiểu, cần hỏi.
  3. Phương pháp
  - Đọc bài diễn cảm, chú ý giọng Bác Hồ : trầm ấm, yêu thương, hiểu được nội dung, ý nghĩa.
  -Trả lời câu hỏi theo nội dung của bài.
  - Kể chuyện dựa theo những chi tiết chính.
  4. Trả lời câu hỏi:
  1) Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ làm gì ?
  Bác bảo chú cần vụ trồng cho chiếc rễ mọc tiếp.
  2) Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào ?
  Bác hướng dẫn chú cần vụ cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn, buộc tựa vào hai cái cọc, sau đó vùi hai đầu rễ xuống đất.
  3) Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng như thế nào ?
  Chiếc rễ đa ấy trở thành cây đa có vòng lá tròn.
  4) Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây đa ?
  Các bạn nhỏ tới thăm nhà Bác rất thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá tròn ấy.
  5) Hãy nói một câu :
  a. Về tình cảm của Bác đối với thiếu nhi.
  - Bác Hồ luôn nghĩ đến thiếu nhi.
  - Bác Hồ luôn quan tâm đến thiếu nhi.
  b. Về thái độ của Bác đối với mỗi vật xung quanh.
  - Bác quan tâm đến mọi vật xung quanh.
  - Bác luôn nâng niu mọi vật xung quanh.
  5. Kể chuyện
  1) Sắp xếp lại trật từ các tranh dưới đây theo đúng diễn biến trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn :
  [​IMG]
  Thứ tự đúng : 3 – 1 – 2
  2) Kể lại từng đoạn của câu chuyện :
  - Đoạn 1 : Bác nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài trên mặt đất. Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ và đem trồng xuống đất.
  - Đoạn 2 : Thấy chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ, Bác hướng dẫn chú cuốn nó thành một vòng tròn, buộc tựa vào hai cái cọc, sau đó vùi hai đầu rễ xuống đất.
  - Đoạn 3 : Chiếc rễ đa lớn thành một cây đa có vòng lá tròn. Mọi người hiểu ra rằng Bác trồng rễ đa như vậy để làm chỗ vui chơi mát mẻ cho các cháu thiếu nhi.
  3) Kể lại toàn bộ câu chuyện.
  Trong lúc đi dạo trong vườn, Bác nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài trên mặt đất. Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ và đem trồng xuống đất.
  Thấy chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ, Bác hướng dẫn chú cuốn nó thành một vòng tròn, buộc tựa vào hai cái cọc, sau đó vùi hai đầu rễ xuống đất.
  Nhiều năm sau, chiếc rễ đa lớn thành một cây đa có vòng lá tròn. Mọi người hiểu ra rằng Bác trồng rễ đa như vậy để làm chỗ vui chơi mát mẻ cho các cháu thiếu nhi.