Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: GỌI BẠN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nội dung : Thấy được tình bạn thắm thiết của Bê Vàng và Dê Trắng.
  2. Giải nghĩa từ khó :
  - Sâu thẳm : rất sâu
  - Hạn hán (nước) : khô hạn vì trời nắng kéo dài.
  - Lang thang : đi hết chỗ này đến chỗ khác, không dừng ở nơi nào.
  [​IMG]
  3. Phương pháp :
  - Hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài và các từ khó.
  - Trả lời câu hỏi ngắn gọn, chính xác.
  4. Trả lời câu hỏi :
  1) Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu ?
  Hai bạn cùng sống trong rừng xanh sâu thẳm.
  2)Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ ?
  Vì năm đó hạn hán, suối cạn, cây cỏ héo khô, không có gì nuôi đôi bạn nên Bê Vàng phải đi tìm cỏ.
  3) Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì ?
  Dê Trắng chạy đi khắp nẻo tìm Bê Vàng.
  4) Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu “Bê ! Bê !” ?
  Vì Dê Trắng thương bạn và không quên được bạn.
  5) Học thuộc lòng bài thơ.