Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: HAI ANH EM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nội dung : Ca ngợi tình anh em : biết yêu thương, lo lắng và nhường nhịn nhau.
  2. Giải nghĩa từ khó :
  - Công bằng : hợp lẽ phải
  - Kì lạ : lạ đến mức không ngờ.
  3. Phương pháp
  - Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.
  - Hiểu nghĩa của các từ khó.
  - Kể lại được nội dung câu chuyện dựa trên sự ghi nhớ các chi tiết quan trọng.
  - Trả lời câu hỏi ngắn gọn.
  [​IMG]
  4. Trả lời câu hỏi:
  1) Người em nghĩ gì và đã làm gì ?
  Người em nghĩ : Anh của mình cũng phải nuôi vợ con. Nếu chia phần lúa của mình bằng phần của anh thì thật không công bằng.
  Người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.
  2) Người anh nghĩ gì và đã làm gì ?
  Người anh nghĩ : Em ta phải sống một mình vất vả. Nếu phần của ta bằng phần của chú ấy thì thật không công bằng.
  Người anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.
  3) Mỗi người cho thế nào là công bằng ?
  - Người em nghĩ công bằng là chia cho anh nhiều hơn vì anh còn nuôi vợ con nên cần được phần nhiều hơn.
  - Người anh nghĩ công bằng là chia cho em nhiều hơn vì em sống một mình vất vả.
  4) Hãy nói một câu về tình cảm hai anh em.
  Gợi ý :
  - Hai anh em rất thương yêu nhau.
  - Hai anh em biết chia sẻ và nhường nhịn nhau.
  5. Kể chuyện Hai anh em
  1) Kể lại từng phần câu chuyện Hai anh em theo gợi ý sau :
  - Mở đầu câu chuyện
  Có hai anh em cày chung một đám ruộng. Sau khi gặt xong, họ chất lúa thành hai đống bằng nhau ở ngoài đồng.
  - Ý nghĩ và việc làm của người em.
  Người em nghĩ : Nếu chia lúa thành hai phần bằng nhau thì không công bằng vì anh phải nuôi vợ con. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.
  - Ý nghĩ và việc làm của người anh.
  Người anh cũng có suy nghĩ giống em : Nếu chia lúa thành hai phần bằng nhau thì không công bằng vì em ta sống một mình vất vả. Người anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.
  - Kết thúc câu chuyện.
  Hai anh em ngạc nhiên vì sau một đêm hai đống lúa vẫn bằng nhau. Cuối cùng, hai người bắt gặp nhau ai cũng đang ôm một bó lúa định bỏ thêm cho người kia. Hai anh em ôm chầm lấy nhau vì xúc động.
  2) Nói ý nghĩ của hai anh em khi gặp nhau trên đồng.
  - Người anh nghĩ : Em mình thật tốt. Chỉ lo lắng cho gia đình anh mà không nghĩ tới bản thân mình.
  - Người em nghĩ : Hóa ra chính anh là người bỏ lúa vào phần của mình. Anh tuy có gia đình mà vẫn lo lắng cho mình nhiều quá.
  3) Kể lại toàn bộ câu chuyện.
  Có hai anh em cày chung một đám ruộng. Sau khi gặt xong, họ chất lúa thành hai đống bằng nhau ở ngoài đồng.
  Người em nghĩ : Nếu chia lúa thành hai phần bằng nhau thì không công bằng vì anh phải nuôi vợ con. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.
  Người anh cũng có suy nghĩ giống em : Nếu chia lúa thành hai phần bằng nhau thì không công bằng vì em ta sống một mình vất vả. Người anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.
  Hai anh em ngạc nhiên vì sau một đêm hai đống lúa vẫn bằng nhau. Cuối cùng, hai người bắt gặp nhau ai cũng đang ôm một bó lúa định bỏ thêm cho người kia. Hai anh em ôm chầm lấy nhau vì xúc động.