Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: KHO BÁU

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  [​IMG]
  1. Nội dung :
  Ai biết quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó sẽ cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
  2. Giải nghĩa từ khó :
  - Kho báu : chỗ cất giữ nhiều của cải quý.
  - Hai sương một nắng : làm việc vất vả từ sáng sớm đến tối.
  - Cuốc bẫm cày sâu : ý nói chăm chỉ làm nghề nông.
  - Cơ ngơi : nhà cửa, ruộng vườn, tài sản,…
  - Đàng hoàng : ý nói đầy đủ.
  - Hão huyền : không thể có.
  - Bội thu : thu được nhiều hơn bình thường.
  - Của ăn của để : của cải đủ dùng và còn có để dành.
  3. Phương pháp :
  - Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.
  - Hiểu nghĩa của các từ khó.
  - Trả lời câu hỏi theo nội dung của bài.
  - Kể chuyện dựa theo những chi tiết chính.
  4. Trả lời câu hỏi:
  1) Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân.
  Hai vợ chồng người nông dân quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu. Ông bà thường ra đồng vào lúc sáng sớm, trở về nhà khi đã lặn mặt trời. Họ không để cho đất nghỉ, cũng chẳng lúc nào ngơi tay.
  2) Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì ?
  Người cha dặn : ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng.
  3) Theo lời cha, hai người con đã làm gì ?
  Hai người con đào bới cả đám ruộng lên để tìm kho báu mà chẳng thấy kho báu đâu, họ đành phải trồng lúa.
  4) Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu ?
  Vì ruộng được hai anh em đào bới để tìm kho báu, đất đã làm kĩ nên lúa rất tốt.
  5) Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì ?
  Ai chăm chỉ, yêu quý đất đai sẽ có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
  5. Kể chuyện
  1) Dựa theo các gợi ý dưới đây, kể lại toàn bộ câu chuyện Kho báu :
  Đoạn 1 : Hai vợ chồng chăm chỉ.
  - Thức khuya dậy sớm : Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời.
  - Không lúc nào ngơi tay : Cấy lúa, gặt háo xong, họ lại trồng khoai, trồng cà. Hai vợ chồng chẳng lúc nào ngơi tay.
  - Kết quả tốt đẹp : nhờ làm lụng chuyện cần, họ đã gây dựng được một cơ ngơi đoàng hoàng.
  Đoạn 2 : Dặn con.
  - Tuổi già : Hai ông bà mỗi ngày lại già yếu, ít lâu sau bà lão qua đời, ông lão cũng lâm bệnh nặng.
  - Hai người con lười biếng : Hai người con ngại làm ruộng, chỉ mơ chuyện hão huyền.
  - Lời dặn của người cha : ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng.
  Đoạn 3 : Tìm kho báu.
  - Đào ruộng tìm kho báu : Hai người con nghe theo lời cha đào bới cả đám ruộng.
  - Không thấy kho báu : vụ mùa đến, hai người con trồng lúa. Nhờ làm đất kĩ nên vụ ấy bội thu. Mấy mùa tiếp theo cũng vậy.
  - Hiểu lời dặn của cha : Ai chăm chỉ, yêu quý đất đai sẽ có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc
  2) Kể lại toàn bộ câu chuyện.
  Ngày xưa, ở một làng nọ có hai vợ chồng người nông dân, họ cần cù chăm chỉ làm ăn. Nhờ vậy mà họ xây được một cơ ngơi thật vững chắc.
  Thời gian cứ trôi đi, tuổi già đã đến với họ. Sức khỏe mỗi ngày một kém sút. Nhà có hai đứa con trai, nhưng chúng đều ngại làm ruộng. Một thời gian sau, bà lão qua đời, rồi ông lão cũng lâm bệnh nặng. Trước lúc nhắm mắt, ông cho gọi hai con lại dặn rằng:
  - Cha không thể sống mãi mà lo cho các con được. Trên thửa ruộng nhà ta, cha có chôn một kho báu. Các con hãy tự đào lên mà dùng.
  Sau khi ông lão qua đời, hai người con đào bới cả thửa ruộng nhưng đào mãi chẳng thấy kho báu đâu. Thất vọng, họ bèn trồng lúa. Hết mùa, họ lại đào xới nát cả thửa ruộng, vẫn không tìm thấy kho báu. Cứ thế mấy mùa liền, mùa nào trồng lúa cũng bội thu. Cuộc sống của hai anh em ngày một đầy đủ, ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Lúc ấy, họ mới nhận ra lời cha dặn lúc lâm chung : phải biết chăm chỉ, yêu quý đất đai sẽ có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.