Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nội dung :
  Câu chuyện ca ngợi sự thông minh, nhanh nhẹn của Gà Rừng. Đồng thời khuyên chúng ta phải biết khiêm tốn, không nên kiêu căng, coi thường người khác.
  2. Giải nghĩa từ khó :
  - Ngầm : kín đáo, không lộ ra ngoài.
  - Cuống quýt : vội đến mức rối lên
  - Đắn đo : Cân nhắc xem lợi hay hại.
  - Thình lình : bất ngờ.
  [​IMG]
  3. Phương pháp
  - Phân biệt giọng đọc của các nhân vật :
  + Chồn : kiêu căng
  + Gà Rừng : thật thà, nhanh trí.
  - Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.
  - Hiểu nghĩa của các từ khó.
  - Kể lại được nội dung câu chuyện dựa trên sự ghi nhớ các chi tiết quan trọng.
  -Trả lời câu hỏi theo nội dung của truyện.
  4. Trả lời câu hỏi:
  1) Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng.
  - Gà Rừng và Chồn là đôi bạn thân nhưng Chồn vẫn ngầm coi thường bạn.
  - Ít thế sao ? Mình thì có hàng trăm.
  2) Khi gặp nạn, Chồn như thế nào ?
  Chồn lúng túng, sợ hãi nên không còn một trí khôn nào cả.
  3) Gà Rừng nghĩ ra mẹo gì để cả hai thoát nạn ?
  Gà Rừng giả vờ chết, khi người thợ săn quẳng nó xuống đám cỏ, rồi nó vùng chạy đi. Người thợ săn đuổi theo Gà Rừng tạo cơ hội cho Chồn trốn thoát.
  4) Thái độ của Chồn đối với Gà Rừng thay đổi ra sao ?
  Chồn trở nên khiêm tốn hơn và bảo bạn : “ Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí không của mình.”
  5) Chọn một tên khác cho câu chuyện theo gợi ý dưới đây :
  a. Gặp nạn mới biết ai khôn
  b. Chồn và Gà Rừng.
  c. Gà Rừng thông minh.
  Có thể đặt tên khác như : Không nên coi thường người khác.
  5. Kể chuyện
  1) Đặt tên cho từng đoạn câu chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn.
  - Đoạn 1 : Chú Chồn kiêu ngạo
  - Đoạn 2 : Trí không của Chồn.
  - Đoạn 3 : Trí khôn của Gà Rừng.
  - Đoạn 4 : Chồn đã hiểu ra.
  2) Kể lại từng đoạn câu chuyện.
  Đoạn 1 : Chú Chồn kiêu ngạo
  Tuy Gà Rừng và Chồn là bạn nhưng bây lâu nay Chồn vẫn coi thường bạn. Một hôm Chồn hỏi bạn xem có bao nhiêu trí khôn. Gà Rừng đáp :
  - Mình chỉ có một thôi.
  - Ít thế thôi sao ? Mình thì có hàng trăm.
  Đoạn 2 : Trí không của Chồn.
  Hai người bạn trong một buổi dạo chơi bỗng gặp người thợ săn. Chúng nấp vào trong một cái hang nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng : Có mà trốn đằng trời !”. Gà Rừng nói :
  - Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi !
  - Lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả.
  - Đoạn 3 : Trí khôn của Gà Rừng.
  Gà Rừng bèn nghĩ ra một mẹo : nó giả vờ chết, người thợ săn quẳng Gà xuống đám cỏ, nó thình lình vùng chạy đi. Người thợ săn đuổi theo Gà Rừng đã tạo cơ hội cho Chồn trốn thoát.
  - Đoạn 4 : Chồn đã hiểu ra.
  Khi đôi bạn gặp lại nhau, Chồn hiểu rằng một trí không của bạn còn hơn cả trăm trí không của mình và trở nên khiêm tốn hơn.
  3) Kể lại toàn bộ câu chuyện.
  Tuy Gà Rừng và Chồn là bạn nhưng bây lâu nay Chồn vẫn coi thường bạn. Một hôm Chồn hỏi bạn xem có bao nhiêu trí khôn. Gà Rừng đáp :
  - Mình chỉ có một thôi.
  - Ít thế thôi sao ? Mình thì có hàng trăm.
  Một hôm, hai người bạn đang dạo chơi bỗng gặp người thợ săn. Chúng nấp vào trong một cái hang nhưng không may người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng : “Có mà trốn đằng trời !”. Gà Rừng bảo bạn :
  - Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi !
  - Lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả- Chồn đáp.
  Gà Rừng bèn nghĩ ra một mẹo : nó giả vờ chết, người thợ săn quẳng Gà xuống đám cỏ, nó thình lình vùng chạy đi. Người thợ săn đuổi theo Gà Rừng đã tạo cơ hội cho Chồn trốn thoát.
  Khi đôi bạn gặp lại nhau, Chồn hiểu rằng một trí không của bạn còn hơn cả trăm trí không của mình và trở nên khiêm tốn hơn.