Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: PHẦN THƯỞNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nội dung : Câu chuyện ca ngợi lòng tốt của bạn Na, đồng thời khuyến khích các bạn nhỏ làm việc tốt.
  2. Giải nghĩa từ khó :
  - Bí mật : giữ kín, không cho người khác biết.
  - Sáng kiến : ý kiến mới và hay.
  - Lặng lẽ : không nói gì.
  [​IMG]
  3. Phương pháp :
  - Thay đổi giọng phù hợp với từng đoạn của bài.
  - Đọc đúng một số từ ngữ: gọt bút chì, trực nhật, túm tụm, sáng kiến, hồi hộp, lặng lẽ.
  - Hiểu được nội dung, ý nghĩa câu chuyện và nghĩa các từ khó.
  - Kể lại được câu chuyện dựa trên những chi tiết chính
  - Trả lời câu hỏi ngắn gọn, chính xác.
  4. Trả lời câu hỏi :
  1) Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na.
  Na gọt bút chì giúp bạn Lan, em cho Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần còn làm trực nhật giúp các bạn bị mệt.
  2) Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì ?
  Các bạn của Na bàn bạc việc muốn trao cho Na một phần thưởng vì sự tốt bụng của bạn ấy.
  3) Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không ? Vì sao ?
  Na xứng đang được thưởng vì bạn ấy có tấm lòng cao đẹp, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè những lúc gặp khó khăn.
  4) Khi Na được phần thưởng, những ai vui mừng ? Vui mừng như thế nào ?
  - Na vui mừng : tưởng như nghe nhầm, đỏ bừng mặt.
  - Cô giáo và các bạn vui mừng : vỗ tay vang dậy
  - Mẹ Na vui mừng : lặng lẽ chấm khăn trên đôi mắt đỏ hoe.
  5. Kể chuyện
  [​IMG]
  1) Kể lại đoạn 1 câu chuyện Phần thưởng theo gợi ý sau :
  - Các việc làm tốt của Na.
  Na gọt bút chì giúp bạn Lan, em cho Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần còn làm trực nhật giúp các bạn bị mệt.
  - Điều băn khoăn của Na.
  Em chỉ buồn vì mình học chưa giỏi.
  2) Kể đoạn 2 :
  Gợi ý :
  - Các bạn của Na bàn bạc với nhau.
  Vào giờ ra chơi, các bạn xúm lại thì thầm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm rồi kéo nhau đến gặp cô giáo.
  - Cô giáo khen sáng kiến của các bạn.
  Cô mỉm cười khen sáng kiến của các bạn rất hay.
  3) Kể đoạn 3 :
  - Lời cô giáo nói
  - Bây giờ, cô sẽ trao một phần thưởng hết sức đặc biệt mà cả lớp đề nghị tặng cho bạn Na. Bạn Na tuy học chưa giỏi nhưng có tấm lòng đáng quý.
  - Niềm vui của Na, của các bạn và của mẹ.
  Na không hiểu mình có nghe nhầm không. Đỏ bừng mặt, bước lên bục. Tiếng vỗ tay của cô giáo và các bạn vang dậy. Mẹ Na xúc động, lặng lẽ chấm khăn trên đôi mắt đỏ hoe.
  4) Kể lại toàn bộ câu chuyện
  Hướng dẫn kể chuyện :
  Na là một cô bé tốt bụng. Ở lớp, Na gọt bút chì giúp bạn Lan, cho bạn Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần Na còn làm trực nhật giúp các bạn bị mệt. Em chỉ buồn vì mình học chưa giỏi.
  Năm học kết thúc. Các bạn sôi nổi bàn tán về điểm thi, phần thưởng. Riêng Na chỉ yên lặng lắng nghe vì biết mình học chỉ trung bình.
  Vào giờ ra chơi, các bạn xúm lại thì thầm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm rồi kéo nhau đến gặp cô giáo. Cô mỉm cười khen sáng kiến của các bạn rất hay.
  Trong ngày lễ tổng kết năm học, cô giáo nói:
  - Bây giờ, cô sẽ trao một phần thưởng hết sức đặc biệt mà cả lớp đề nghị tặng cho bạn Na. Bạn Na tuy học chưa giỏi nhưng có tấm lòng đáng quý.
  Na không hiểu mình có nghe nhầm không. Đỏ bừng mặt, bước lên bục. Tiếng vỗ tay của cô giáo và các bạn vang dậy. Mẹ Na xúc động, lặng lẽ chấm khăn trên đôi mắt đỏ hoe.