Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: QUẢ TIM KHỈ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nội dung :
  Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa nhưng đã nghĩ ra mẹo thoát nạn. Những kẻ dối trá, bội bạc như Cá Sấu sẽ không bao giờ có bạn.
  2. Giải nghĩa từ khó :
  - Dài thượt : dài quá mức bình thường.
  - Tí hí : (mắt) quá hẹp, nhỏ.
  - Trấn tĩnh : lấy lại bình tĩnh.
  - Bội bạc : xử tệ với người đã cứu giúp mình.
  - Tẽn tò : xấu hổ (mắc cỡ).
  [​IMG]
  3. Phương pháp :
  - Phân biệt giọng đọc của Khỉ và Cá Sấu :
  + Khỉ : láu lỉnh, tinh nhanh
  + Cá Sấu : gian ác, ngốc nghếch
  - Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.
  - Hiểu nghĩa của các từ khó.
  - Kể lại được nội dung câu chuyện dựa trên sự ghi nhớ các chi tiết quan trọng.
  - Trả lời câu hỏi theo nội dung của truyện.
  4. Trả lời câu hỏi:
  1) Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào ?
  Thấy Cá Sấu khóc vì không có bạn, Khỉ mời Cá Sấu kết bạn. Từ đó, ngày nào Khỉ cũng hái quả cho bạn ăn.
  2) Cá Sấu định lừa Khỉ như thế nào ?
  Cá Sấu vờ mời Khỉ tới chơi nhà. Khỉ nhận lời, ngồi trên lưng nó. Đi đã xa bờ Cá Sấu mới nói nó cần quả tim của Khỉ để dâng cho vua Cá Sấu ăn.
  3) Khỉ đã nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn ?
  Khỉ giả vờ sẵn sàng giúp đỡ Cá Sấu, bảo Cá Sấu quay lại bờ, lấy quả tim để ở nhà.
  4) Tại sao Cá Sấu lại tẽn tò, lủi mất ?
  Nó xấu hổ vì bị lộ rõ bộ mặt của kẻ bội bạc.\
  5) Hãy tìm những từ nói lên tính nết của hai con vật :
  - Khỉ : tốt bụng, thật thà, thông minh.
  - Cá Sấu : gian dối, độc ác, ngu ngốc
  5. Kể chuyện
  1) Dựa vào các bức tranh sau, hãy kể từng đoạn câu chuyện Quả tim khỉ :
  [​IMG]
  - Tranh 1 : Thấy Cá Sấu khóc lóc vì không có bạn chơi, Khỉ mời Cá Sấu kết bạn và ngày nào cũng hái quả cho bạn ăn.
  - Tranh 2 : Một hôm, Cá Sấu vờ mời Khỉ tới chơi nhà. Khỉ nhận lời, ngồi trên lưng nó. Đi đã xa bờ Cá Sấu mới nói nó cần quả tim của Khỉ để dâng cho vua Cá Sấu ăn.
  - Tranh 3 : Cá Sấu đưa Khỉ trở lại bờ để lấy quả tim. Khỉ đu vút lên cành cây và mắng con vật bội bạc.
  - Tranh 4 : Cá Sấu tẽn tò , lặn sâu xuống nước.
  2. Phân vai, dựng lại câu chuyện.
  - Em hãy phân vai theo sự hướng dẫn của thầy cô : vai Cá Sấu, Khỉ và người kể chuyện.