Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nội dung : Bé Hà rất yêu quý, kính trọng ông bà. Để thể hiện tình cảm đó của mình bé đã suy nghĩ và có sáng kiến phải chọn một ngày làm lễ cho ông bà. Câu chuyện khuyên các em phải biết kính trọng, yêu thương ông bà của mình.
  2. Giải nghĩa từ khó:
  - Cây sáng kiến : người có nhiều sáng kiến.
  - Lập đông : bắt đầu mùa đông.
  - Chúc thọ: chúc mừng người già sống lâu.
  [​IMG]
  3. Phương pháp
  - Đọc bài và phân biệt được giọng của Hà và của ông:
  + Giọng Hà : láu lỉnh.
  + Giọng ông : trầm ấm.
  - Hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài và các từ khó.
  - Kể lại được nội dung câu chuyện dựa trên sự ghi nhớ các chi tiết quan trọng.
  4. Trả lời câu hỏi :
  1) Bé Hà có sáng kiến gì ?
  Bé Hà có sáng kiến chọn một ngày lễ làm ngày của ông bà.
  2) Hai bố con Hà chọn ngày nào làm “ngày ông bà” ? Vì sao ?
  Hai bố con chọn ngày lập đông làm “ngày ông bà” vì khi trời bắt đầu rét, mọi người bắt đầu chăm lo sức khỏe cho các cụ già.
  3) Bé Hà còn băn khoăn chuyện gì ?
  Bé Hà chưa biết nên chọn quà gì để biếu ông bà.
  4) Hà đã tặng ông bà món quà gì ?
  Hà tặng ông bà chùm điểm mười mà bạn ấy đã cố gắng đạt được.
  5) Bé Hà trong câu chuyện là một cô bé như thế nào ?
  Bé Hà rất yêu quý và kính trọng ông bà.
  5. Kể chuyện
  1) Dựa vào các ý sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Sáng kiến của bé Hà:
  a. Chọn ngày lễ
  Bé Hà được coi là một cây sáng kiến ở lớp cũng như ở nhà. Một hôm, bé băn khoăn với bố: Tại sao mọi người đều có ngày lễ riêng, còn ông bà thì không?
  Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông làm “ngày ông bà”, vì khi trời bắt đầu rét, mọi người bắt đầu chăm lo sức khỏe cho các cụ già.
  b. Bí mật của hai bố con.
  Ngày lập đông đã đến gần, Hà băn khoăn vì không biết sẽ tặng ông món quà gì. Bố bí mật nói cho Hà điều gì đó. Em hứa sẽ cố gắng thực hiện.
  c. Niềm vui của ông bà.
  Đến ngày lập đông, các cô, các chú về chúc thọ ông bà rất nhiều. Ông bà cảm động lắm. Bà nói:
  - Con cháu đông vui, hiếu thảo thế này, ông bà sẽ sống lâu trăm tuổi.
  Ông ôm Hà vào lòng:
  - Món quà ông thích nhất hôm nay chính là chùm điểm mười của cháu đấy.
  2) Kể lại toàn bộ câu chuyện.
  Bé Hà được coi là một cây sáng kiến ở lớp cũng như ở nhà. Một hôm, bé băn khoăn với bố: Tại sao mọi người đều có ngày lễ riêng, còn ông bà thì không?
  Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông làm “ngày ông bà”, vì khi trời bắt đầu rét, mọi người bắt đầu chăm lo sức khỏe cho các cụ già.
  Ngày lập đông đã đến gần, Hà băn khoăn vì không biết sẽ tặng ông món quà gì. Bố bó mật nói cho Hà điều gì đó. Em hứa sẽ cố gắng thực hiện.
  Đến ngày lập đông, các cô, các chú về chúc thọ ông bà rất nhiều. Ông bà cảm động lắm. Bà nói:
  - Con cháu đông vui, hiếu thảo thế này, ông bà sẽ sống lâu trăm tuổi.
  Ông ôm Hà vào lòng:
  - Món quà ông thích nhất hôm nay chính là chùm điểm mười của cháu đấy.