Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: THỜI KHOÁ BIỂU

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nội dung : Thấy được tác dụng của thời khóa biểu đối với học sinh.
  2. Phương pháp :
  - Hiểu tác dụng của thời khóa biểu.
  - Quan sát, vận dụng để trả lời các câu hỏi.
  [​IMG]
  3. Trả lời câu hỏi :
  1) Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (thứ- buổi - tiết)
  Gợi ý : Thứ ba:
  -Buổi sáng: tiết 1: Tiếng Việt ; tiết 2: Toán ; tiết 3 : Tiếng Việt ; tiết 4 : Đạo đức.
  -Buổi chiều: tiết 1: Toán ; tiết 2: Nghệ thuật ; tiết 3 : Ngoại ngữ.
  2) Đọc thời khóa biểu theo buổi (buổi-thứ-tiết)
  Gợi ý:
  -Buổi chiều : Thứ 4, tiết 1: Toán ; tiết 2: Nghệ thuật ; tiết 3 : Ngoại ngữ.
  -Buổi sáng : Thứ 5, tiết 1: Tiếng Việt ; tiết 2: Toán ; tiết 3 : Tiếng Việt ; tiết 4 : Tự nhiên và xã hội.
  3) Đọc và ghi lại số tiết học chính (ô màu hồng), số tiết học bổ sung (ô màu xanh), và số tiết học tự chọn (ô màu vàng).
  Gợi ý:
  - Tiết học chính :
  + Tiếng Việt: 10 tiết
  + Toán : 5 tiết
  + Đạo đức : 1 tiết
  + Nghệ thuật : 3 tiết
  - Tiết học bổ sung :
  + Tiếng Việt : 2 tiết
  + Toán : 2 tiết
  + Thể dục : 1 tiết
  + Nghệ thuật : 3 tiết
  - Tiết học tự chọn :
  + Tin học : 1 tiết
  + Ngoại ngữ : 2 tiết.
  4) Em cần thời khóa biểu để làm gì ?
  Thời khóa biểu giúp em sắp xếp thời gian hợp lí, biết chuẩn bị bài và đồ dùng học tập cho đúng.