Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: THƯ TRUNG THU

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nội dung :
  Cảm nhận được tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam. Nhớ lời khuyên của bác trong bức thư.
  2. Giải nghĩa từ khó :
  - Trung thu : rằm tháng tám âm lịch, một ngày Tết của thiếu nhi.
  - Thi đua : cùng nhau cố gắng làm việc, đạt kết quả tốt nhất.
  - Hành : làm theo điều đã học.
  - Kháng chiến : chiến đấu chống quân xâm lược.
  - Hòa bình : yên vui, không có giặc.
  [​IMG]
  3. Phương pháp :
  - Đọc bài với tình cảm chứa chan thương yêu.
  - Hiểu được nội dung của bài và nghĩa các từ khó.
  - Trả lời câu hỏi theo nội dung của bức thư.
  4. Trả lời câu hỏi :
  1) Mỗi Tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới ai ?
  Mỗi Tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới các cháu nhi đồng.
  2) Những câu thơ nào cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi ?
  Những câu thơ cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi :
  Ai yêu các nhi đồng
  Bằng Bác Hồ Chí Minh ?
  3) Bác khuyên các em làm những điều gì ?

  Bác khuyên thiếu nhi cố gắng thi đua học hành, làm những công việc vừa sức để sau này tham gia kháng chiến, gìn giữ hòa bình cho đất nước, xứng đáng là cháu Bác Hồ Chí Minh.
  4) Học thuộc lòng bài thơ trong Thư Trung thu.