Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP VIẾT: CHỮ HOA: D, Đ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Phương pháp :
  - Chữ D, Đ nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.
  - Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.
  - Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.
  [​IMG]
  a. Chữ D : gồm 1 nét là kết hợp của 2 nét cơ bản: nét lượn 2 đầu và nét cong phải nối liền nhau tạo 1 vòng xoắn nhỏ ở chân chữ.
  b. Chữ Đ : Gồm 2 nét :
  - Nét 1 viết giống như chữ D.
  - Nét 2 : Thêm dấu gạch ngang.
  2. Tập viết:
  a. Viết chữ : D, Đ
  b. Viết ứng dụng :
  - Dân giàu nước mạnh.
  - Đẹp trường đẹp lớp.