Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP VIẾT: CHỮ HOA: E, Ê

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Phương pháp :
  - Chữ hoa E, Ê nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.
  - Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.
  - Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.
  [​IMG]
  a. Chữ E : Gồm 1 nét là kết hợp của 5 nét cơ bản: một nét cong dưới và hai nét cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn ở thân giữa.
  b. Chữ Ê : Gồm 2 nét:
  + Nét 1: giống như chữ E
  + Nét 2 : Thêm dấu mũ nằm trên đỉnh chữ
  2. Tập viết:
  a. Viết chữ : E, Ê
  b. Viết ứng dụng:
  - Em yêu trường em.