Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP VIẾT: CHỮ HOA : K, L

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Phương pháp :
  - Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.
  - Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.
  [​IMG]
  a. Chữ K:
  Gồm 3 nét :
  + 2 nét đầu giống nét 1 và 2 của chữ I.
  + nét 3 : kết hợp của 2 nét cơ bản móc xuôi phải và móc ngược phải nối liền nhau, tạo một vòng xoắn nhỏ ở thân chữ.
  b. Chữ L : Gồm 1 nét là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang.
  2. Tập viết :
  a. Tập viết chữ : K, L
  b. Viết ứng dụng :
  - Kề vai sát cánh.
  - Lá lành đùm lá rách.