Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP VIẾT: CHỮ HOA: O, Ô, Ơ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Phương pháp :
  - Chữ hoa O, Ô, Ơ nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.
  - Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.
  - Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.
  [​IMG]
  2. Cách viết :
  a. Chữ O : Gồm 1 nét cong khép kín.
  b. Chữ Ô : Gồm 2 nét :
  - Nét 1 : giống chữ O
  - Nét 2 : dấu mũ
  c. Chữ Ơ : Gồm 2 nét :
  - Nét 1 : giống chữ O
  - Nét 2 : thêm râu
  3. Tập viết :
  a. Tập viết chữ : O, Ô, Ơ
  b. Viết ứng dụng:
  - Ong bay bướm lượn.
  - Ơn sâu nghĩa nặng