Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP VIẾT: CHỮ HOA: Q, V (KIỂU 2)

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Phương pháp:
  - Viết chữ hoa Q, V (kiểu 2) đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.
  - Với các câu ứng dụng: chữ đầu câu phải viết hoa
  [​IMG]
  a) Chữ Q : gồm 1 nét viết liền là sự kết hợp của 3 nét cơ bản : nét cong trên, cong phải và lượn ngang.
  b) Chữ V : gồm 1 nét viết liền, là kết hợp của 3 nét cơ bản : nét móc hai đầu, nét cong phải và nét cong dưới (nhỏ).
  2. Tập viết :
  a) Viết chữ hoa : Q, V (kiểu 2).
  b) Viết ứng dụng :
  - Quân dân một lòng.
  - Việt Nam thân yêu.