Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP VIẾT: CHỮ HOA: R, S

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Phương pháp :
  - Viết chữ hoa R, S đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.
  - Với các câu ứng dụng: chữ đầu câu phải viết hoa.
  [​IMG]
  a) Chữ R : Gồm 2 nét :
  - Nét 1 : móc ngược trái.
  - Nét 2 : là nét kết hợp của hai nét cơ bản, cong lên và móc ngược phải nối vào tạo thành vòng xoắn ở giữa thân chữ.
  b) Chữ S : Gồm 1 nét viết liền. Là kết hợp của 2 nét cơ bản : nét cong dưới và nét móc ngược nối vào nhau tạo vòng xoắn to ở đầu chữ, cuối nét móc lượn vào trong.
  2. Tập viết :
  a) Tập viết chữ : R, S
  b) Viết ứng dụng:
  - Ríu rít chim ca.
  - Sáo tắm thì mưa.