Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP VIẾT: CHỮ HOA T, U, Ư

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Phương pháp:
  - Viết chữ hoa T, U, Ư đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.
  -Với các câu ứng dụng: chữ đầu câu phải viết hoa
  [​IMG]
  a) Chữ U : gồm 2 nét:
  - Nét móc hai đầu
  - Nét móc ngược phải.
  b) Chữ Ư : gồm 3 nét :
  - Nét 1-2 : giống chữ U
  - Nét 3 : thêm râu trên đầu nét 2
  c) Chữ T : gồm 1 nét là sự kết hợp của 3 nét cơ bản : 2 nét cong trái và 1 nét lượn ngang.
  2. Tập viết :
  a) Tập viết chữ : T, U, Ư
  b) Viết ứng dụng :
  - Thẳng như ruột ngựa.
  - Ươm cây gây rừng.