Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 4 - CHÍNH TẢ: GÀ TRỐNG VÀ CÁO; PHÂN BIỆT TR/CH, ƯƠN/ƯƠNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. Nhớ - viết: Gà Trống và Cáo
  Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn
  Gà rằng: “Xin được ghi ơn trong lòng
  Hòa bình gà cáo sống chung
  Mừng này còn có tin mừng nào hơn
  Kìa, tôi thấy cặp chó săn
  Từ xa chạy lại, chắc loan tin này.”
  Cáo nghe, hồn lạc phách bay
  Quắp đuôi, co cẳng chạy ngay tức thì.
  Gà ta khoái chí cười phì:
  “Rõ phường gian dối, làm gì được ai.”​
  II. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
  1. Phân biệt tr/ch

  - Một số từ bắt đầu bằng tr: trong trẻo, trăng trắng, trẻ trung, trưng diện, ánh trăng, trí nhớ, tro tàn, ở trọ, tre trẻ, trao gửi, đánh tráo, trơ trọi, trâu bò, vỏ trấu, trân trọng,….
  - Một số từ bắt đầu bằng ch: chói chang, chạng vang, cái chảo, cha mẹ, thủy chung, bánh chiên, chiến thắng, châu ngọc, bàn chân, chân thành, …
  2. Phân biệt ươn/ương
  - Một số từ bắt đầu bằng ươn: vươn lên, con lươn, vay mượn, xương sườn, ….
  - Một số từ bắt đầu bằng ương: giọt sương, vấn vương, phương hướng, cá nướng, tướng quân, ngân lượng, ấn tượng, thịnh vượng, ….