Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 4 - CHÍNH TẢ: MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC; PHÂN BIỆT S/X, ĂN/ĂNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học
  Mười năm cõng bạn đi học
  Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện.
  Theo báo Đại Đoàn Kết
  II. Phân biệt s/x, ăn/ăng
  1. Phân biệt s/x

  - Một số từ có tiếng bắt đầu bằng s: so sánh, sĩ số, song song, hoa súng, con sóng,…
  - Một số từ có tiếng bắt đầu bằng x: xa xa, xa xôi, xóa sổ, gói xôi,…
  2. Phân biệt ăn/ăng
  - Một số từ có tiếng chứa vần ăn: con trăn, dặn dò, cặn bã, mặn mà, ngăn chặn, thẳng thắn, chắn gió, cằn cỗi, sẵn sàng, số chẵn,…
  - Một số từ có tiếng chứa vần ăng: vầng trăng, căng thẳng, bằng phẳng, dai dẳng, lẵng hoa, tăng động,