Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 4 - CHÍNH TẢ: TRUNG THU ĐỘC LẬP; PHÂN BIỆT R/D/GI, IÊN/YÊN/IÊNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. Nghe – viết: Trung thu độc lập
  Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi.
  II. Phân biệt r/d/gi, iên/yên/iêng
  1. Phân biệt r/d/gi

  - Một số từ chứa phụ âm đầu r: rõ ràng, rưng rưng, rơm rạ, ráo riết, rễ cây, rêu phong, rong rêu, lời ru, gà rù,…
  - Một số từ chứa phụ âm đầu d: dễ dàng, dịu dàng, hình dung, dung nhan, cánh diều, kinh dị, hoang dã, dáng vẻ, hình dạng, dữ dội,…
  - Một số từ chứa phụ âm đầu gi: tranh giành, cây giá, giá cả, giã từ, giấu diếm, giơ tay, giang sơn, …
  2. Phân biệt iên/yên/iêng
  - Một số từ chứa vần iên: cá chiên, miên man, cô tiên, liên kết, cái khiên, dâng hiến, tiên tiến, con kiến, chiến đấu, …
  - Một số từ chứa vần yên: con yến, bình yên, yên bình, …
  - Một số từ chứa vần iêng: cá kiểng, tiếng nói, miếng ăn, chiềng chạ, cái kiềng,…