Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CÁCH VIẾT HOA TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. Quy tắc viết hoa
  Khi viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó.
  Ví dụ:
  - Tên người: Đỗ An, Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Thị Bích Ngọc,…
  - Tên địa lí: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp,…
  II. Chú ý
  Các từ số nhà, phố, phường, quận, thành phố là danh từ chung nên không cần viết hoa
  Ví dụ:
  Địa chỉ: phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
  Nơi ở: phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội