Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC: RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. Hiểu bài
  1. Từ khó

  Vời: cho mời người dưới quyền đến (một cách trang trọng)
  2. Ý nghĩa bài học
  Ý nghĩa của bài văn Rất nhiều mặt trăng: cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, rất khác với người lớn
  3. Nội dung bài học
  Câu 1:
  Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì?
  Trả lời:
  Nguyện vọng của cô công chúa là muốn có được mặt trặng, nếu có mặt trăng rồi thì sẽ khỏi ốm ngay.
  Câu 2: Các vị đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của cô công chúa?
  Trả lời:
  Trước đòi hỏi của công chúa, các vị đại thần và các nhà khoa học đã nói với nhà vua rằng: đòi hỏi của công chúa không thể thực hiện được vì mặt trăng ở rất xa và rất to
  Câu 3: Cách nghĩ của chú hề có gì khác với các vị đại thần và các nhà khoa học?
  Trả lời:
  Các vị đại thần và nhà khoa học thì áp dụng lí thuyết thực tế rằng mặt trăng ở rất xa và rất to nên không thể lấy xuống được.Họ mặc định rằng công chúa cũng phải biết điều đó.
  Tuy nhiên cách nghĩ của chú hề lại rất khác họ. Thể hiện qua câu nói mà ông nói với vua “Trước hết phải hỏi xem công chúa nghĩ về mặt trăng như thế nào đã” điều này cho thấy chú hề cho rằng cách nghĩ của một đứa trẻ như công chúa về mặt trăng chắc hẳn là khác so với người lớn
  Câu 4: Tìm những chi tiết cho thấy cách nghĩ của cô công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghĩ của người lớn
  Trả lời:
  Những chi tiết cho thấy cách nghĩ của cô công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghĩ của người lớn:
  - Mặt trăng chỉ to hơn móng tay của công chúa (vì khi công chúa đặt ngón tay lên trước mặt trăng thì móng tay che gần khuất mặt trăng)
  - Mặt trăng treo ngang ngọn cây (vì đôi khi nó đi ngang qua ngọn cây trước cửa sổ)
  - Mặt trăng được làm bằng vàng (tất nhiên là mặt trăng bằng vàng)
  II. Hướng dẫn đọc diễn cảm
  Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn - giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, đọc phân biệt lời của người dẫn chuyện với lời các nhân vật: chú hề, nàng công chúa nhỏ.