Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 4 - TẬP LÀM VĂN: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN. LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
  Một câu chuyện có thể gồm nhiều sự việc. Mỗi sự việc được kể thành một đoạn văn
  Khi viết hết một đoạn văn cần chấm xuống dòng
  II. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
  Để xây dựng đoạn văn kể chuyện cần xác định các yếu tố:
  - Hình dung đầy đủ diễn biến trong mỗi đoạn:
  + Các nhân vật làm gì?
  + Các nhân vật nói gì?
  - Miêu tả:
  + Ngoại hình của các nhân vật
  + Có vật dụng gì, quang cảnh gì đặc biệt không?