Soạn giáo án Toán lớp 2 - 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Thực hiện phép tính
  - Đặt tính thẳng hàng.
  - Thực hiện phép trừ \(100\) với một số theo thứ tự các hàng lần lượt từ phải sang trái.
  Ví dụ: Đặt tính và tính: \(100 - 4\)
  Giải
  \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{100}\\4\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,\,\,96}}\)
  Vậy \(100 - 4 = 96\)
  Dạng 2: Nhẩm
  - Trừ nhẩm các số tròn chục bằng cách trừ số chục
  - Viết vào kết quả một chữ số \(0\)
  Ví dụ: Nhẩm \(100 - 70\)
  Giải
  \(100 = 10\) chục
  Nhẩm: \(10\) chục \( - 7\) chục \( = 3\) chục.
  Vậy \(100 - 70 = 30\)
  Dạng 3: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề
  - Tìm cách giải của bài toán: Chú ý bài toán có các từ khóa “ít hơn“; “còn lại“... thì thường sử dụng phép toán trừ để tìm lời giải.
  - Trình bày bài toán.
  - Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.
  Ví dụ: Một bác nông dân thu hoạch được \(100kg\) ngô. Lượng khoai bác thu hoạch được ít hơn lượng ngô là \(15kg\). Hỏi bác thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam khoai ?
  Giải
  Bác thu hoạch được số ki-lô-gam khoai là:
  \(100 - 15 = 85\left( {kg} \right)\)
  Đáp số: \(85kg\)