Soạn giáo án Toán lớp 2 - 47 + 5

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Thực hiện phép tính
  - Đặt tính, các số cùng một hàng được đặt thẳng cột với nhau.
  - Thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.
  Dạng 2: Toán đố
  - Đọc; phân tích đề, xác định thông tin đã biết và yêu cầu của bài toán.
  - Sử dụng phép tính phù hợp để tìm được lời giải cho bài toán. Thông thường, muốn tìm giá trị của đại lượng “nhiều hơn”; tìm “cả hai” hoặc “tất cả” thì em hay sử dụng phép tính cộng.
  - Trình bày lời giải và kiểm tra kết quả của bài toán.
  Ví dụ: Đoạn thẳng AB dài \(17cm\), đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB là \(7cm\). Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?
  Cách giải:
  Đoạn thẳng CD có độ dài nhiều hơn nên cần lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với \(7cm\) thì mới tìm được độ dài của đoạn thẳng CD.
  Giải:
  Đoạn thẳng CD dài số xăng-ti-mét là:
  \(17 + 7 = 24\left( {cm} \right)\)
  Đáp số: \(24cm\)