Soạn giáo án Toán lớp 2 - 49 + 25

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  - Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi \(100\) và vận dụng vào giải toán đố.
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Thực hiện phép tính
  - Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.
  - Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.
  Ví dụ: Đặt tính rồi tính: \(59 + 17\)
  Giải:
  [​IMG]
  Vậy giá trị cần tìm là \(76\)
  Dạng 2: So sánh
  - Thực hiện tìm giá trị của hai vế (Dạng 1)
  - So sánh các số vừa tìm được theo thứ tự so sánh các chữ số của các hàng, từ hàng chục đến hàng đơn vị.
  Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
  \(9 + 9......9 + 8\)
  Giải:
  \(\begin{array}{l}9 + 9 > 9 + 8\\\,\,\,18\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,17\end{array}\)
  Dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu >
  Dạng 3: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.
  - Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.
  - Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.
  - Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.?
  Ví dụ: Một người nông dân nuôi \(19\) con gà và \(12\) con vịt. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu gà và vịt ?
  Giải:
  Người nông dân đó có tất cả số gà và chó là:
  \(19 + 12 = 31\) (con)
  Đáp số: \(31\) con