Soạn giáo án Toán lớp 2 - BẢNG CỘNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Em ôn lại cách thực hiện phép cộng \(9,8,7,6\) với một số trong các bài đã học.
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Tính nhẩm
  - Cần vận dụng lại cách thực hiện phép cộng \(9;8;7;6\) với một số.
  Ví dụ: Nhẩm \(7 + 4\)
  Giải:
  Em nhẩm: \(7 + 3 = 10;7 + 4 = 11\)
  Vậy \(7 + 4 = 11\)
  Dạng 2: Đặt tính rồi tính
  - Đặt tính thẳng hàng
  - Thực hiện phép cộng lần lượt từ phải sang trái.
  Ví dụ: Đặt tính và tính \(66 + 8\)
  Giải
  \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{66}\\8\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,74}}\)
  Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng \(74\)
  Dạng 3: Toán đố.
  - Đọc và phân tích đề bài.
  - Tìm cách giải cho bài toán: Chú ý các từ khóa “nhiều hơn”; “ít hơn”; tất cả”; “còn lại” để sử dụng phép tính hợp lí
  - Trình bày bài giải
  - Kiểm tra lại kết quả của bài toán.
  Ví dụ: Tháng trước tổ em được \(16\) điểm tốt. Tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước \(5\) điểm tốt. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm tốt ?
  Giải:
  Tháng này tổ em được số điểm tốt là:
  \(16 + 5 = 21\)(điểm tốt)
  Đáp số: \(21\)điểm tốt
  Dạng 4: Hình học
  Em đếm các hình tam giác hoặc tứ giác tùy theo yêu cầu của đề bài.
  - Bước 1: Đếm các hình đơn
  - Bước 2: Ghép các hình đơn và đếm tiếp các hình vừa ghép được.
  - Bước 3: Tìm tổng số hai loại hình vừa đếm được.
  Ví dụ: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác ?
  [​IMG]
  Giải:
  [​IMG]
  - Hình tam giác đơn: Hình 1, 2
  - Hình tam giác ghép: Hình 1+2
  Vậy hình trên có tất cả \(3\) hình tam giác.