Soạn giáo án Toán lớp 2 - ĐƯỜNG THẲNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Xác định hình cho trước có phải một đường thẳng hay không.
  Quan sát hình vẽ và xác định đường cho trước có phải là đường thẳng hay không.
  - Đoạn thẳng thì bị giới hạn ở hai đầu và đo được độ dài.
  - Đường thẳng thì không bị giới hạn ở hai phía, không có độ dài đường thẳng.
  Ví dụ: AB là một đường thẳng. Đúng hay sai ?
  [​IMG]
  Giải
  Hình đã cho có một đầu giới hạn tại điểm A nên nó không là một đường thẳng.
  Đáp án cần chọn là Sai.
  Dạng 2: Xác định ba điểm thẳng hàng
  - Ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì được gọi là ba điểm thẳng hàng.
  - Để kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay không thì em dùng thước kẻ để kiểm tra:
  +) Đặt thước kẻ trùng với hai trong ba điểm (Hoặc vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm đó)
  +) Điểm còn lại cũng trùng với cạnh của thước (hoặc nằm trên đường thẳng vừa vẽ) thì \(3\) điểm đã cho thẳng hàng.
  Ví dụ: Kiểm tra ba điểm A, B, C có thẳng hàng không ?
  [​IMG]
  Giải
  Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
  [​IMG]
  Điểm C không nằm trên đường thẳng AB nên ba điểm A, B, C đã cho không thẳng hàng.
  Dạng 3: Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm
  Qua \(2\) điểm ta luôn vẽ được một đường thẳng.
  - Đặt thước sao cho 2 điểm nằm trên cạnh của thước.
  - Dùng bút chì kẻ theo cạnh của thước.
  Như vậy sẽ vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó
  Ví dụ: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B
  [​IMG]
  Giải:
  Em vẽ được đường thẳng AB như sau:
  [​IMG]