Soạn giáo án Toán lớp 2 - HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TỨ GIÁC

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Vẽ hình chữ nhật hoặc hình tứ giác.
  Dựa vào các ô vuông trên giấy, nối các điểm cho trước, thỏa mãn các điều kiện để tạo thành các cạnh của hình cần vẽ.
  Ví dụ: Nối các điểm sau để có hình chữ nhật.
  [​IMG]
  Giải:
  Để có hình chữ nhật thì cần nối các điểm sao cho tạo thành hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.
  Ta nối các điểm như sau:
  [​IMG]
  Dạng 2: Đếm số lượng hình tứ giác hoặc hình chữ nhật có trong hình.
  - Đếm các hình đơn.
  - Đếm các hình được ghép từ các hình đơn
  - Tính tổng các hình vừa tìm được và trả lời.
  Ví dụ: Trong hình dưới đây có mấy hình tứ giác ?
  [​IMG]
  Giải:
  Hình đã cho có:
  +) Hình tứ giác đơn: AEGF; FGDB
  +) Hình tứ giác được ghép: ABDE
  Vậy hình đã cho có \(3\) hình tứ giác.
  Dạng 3: Kẻ thêm đoạn thẳng để được hình theo yêu cầu.
  - Kẻ các đoạn thẳng vào hình.
  - Đếm hình vừa tạo thành.
  - Cách vẽ nào có số hình vừa tạo thành đúng với yêu cầu thì chọn cách vẽ đó.
  Ví dụ: Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được ba hình tứ giác.
  [​IMG]
  Giải
  Để tạo thành ba hình tứ giác từ hình đã cho thì em cần vẽ như sau:
  [​IMG]
  Ba hình tứ giác có trong hình là: HIML; LMJK; IJKH.