Soạn giáo án Toán lớp 2 - KI-LÔ-GAM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Đọc và viết đơn vị khối lượng.
  Đơn vị “kg” đọc là “Ki – lô – gam”
  - Cách đọc: Đọc số rồi ghép với cách đọc của tên đơn vị là “ki-lô-gam”
  - Cách viết: Viết số và ghép với kí hiệu của đơn vị là “kg”
  Ví dụ: \(7kg\) được đọc là……………
  Giải:
  \(7kg\) được đọc là: Bảy ki-lô-gam.
  Dạng 2: Thực hiện phép tính với đơn vị khối lượng
  - Em thực hiện phép tính với các số.
  - Giữ nguyên đơn vị đo ở kết quả.
  Lưu ý: Các số liệu trong một phép tính cần đưa về cùng một đơn vị đo.
  Ví dụ: \(5kg + 3kg = ?\)
  Giải
  \(5kg + 3kg = 8kg\)
  Số cần điền thay cho dấu ? là \(8kg\)
  Dạng 3: Toán đố
  - Đọc và phân tích kĩ đề, xác định số đã biết, số chưa biết.
  - Tìm cách giải cho bài toán, chú ý cách giải của dạng toán “nhiều hơn”; “ít hơn” vừa học.
  - Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.
  Ví dụ: Mẹ em mua \(17kg\)gạo nếp và \(18kg\) gạo tẻ. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ ?
  Giải:
  Mẹ đã mua tất cả số ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ là:
  \(17 + 18 = 35(kg)\)
  Đáp số: \(35kg\)