Soạn giáo án Toán lớp 2 - NGÀY, GIỜ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]

  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Xem giờ trên đồng hồ kim hoặc đồng hồ điện tử
  - Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.
  - Khi kim dài chỉ vào số \(12\) thì kim ngắn chỉ vào số nào sẽ là giờ đó.
  Ví dụ: Kim dài chỉ vào số \(12\), kim ngắn chỉ vào số \(2\) thì ta nói đồng hồ đang chỉ \(2\) giờ.
  [​IMG]
  Dạng 2: Giờ sáng và giờ chiều
  Em chú ý sau \(12\) giờ trưa thì các giờ còn có thể đọc theo cách khác như sau:
  [​IMG]
  Dạng 3: Tìm giờ theo yêu cầu.
  Đề toán cho một giờ cố định, hỏi sau hoặc trước đây một số giờ thì sẽ là mấy giờ.
  Cách giải: Muốn tìm thời gian sau hoặc trước đó thì em tăng hoặc giảm số giờ theo số giờ thay đổi.
  Ví dụ: Đồng hồ đang chỉ \(2\) giờ thì sau \(2\) giờ nữa sẽ là mấy giờ ?
  Sau \(2\) giờ thì thời gian tăng lên,và tăng lên số giờ là: \(2 + 2 = 4\) (giờ)
  Như vậy đồng hồ sẽ chỉ \(4\) giờ.