Soạn giáo án Toán lớp 2 - NGÀY, THÁNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Đọc tên các ngày trong tháng
  - Cách xem lịch và đọc được thông tin về thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch tháng.
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Xác định tháng cho trước có bao nhiêu ngày ?
  Em quan sát tờ lịch tháng đã cho và kiểm tra ngày cuối cùng trong tháng, đó chính là số ngày của tháng đó.
  Ví dụ: Trong tờ lịch tháng \(4\) dưới đây thì tháng đó có \(30\) ngày, ngày cuối cùng đó là thứ tư.
  [​IMG]
  Dạng 2: Xác định ngày, tháng cho trước là thứ mấy trong tờ lịch tháng.
  Bước 1: Mở tờ lịch đúng theo tháng, năm đã cho.
  Bước 2: Tìm đến ngày cho trước và dóng thẳng lên cột thứ.
  Từ đó em tìm được thứ tương ứng với ngày, tháng cho trước.
  Ví dụ: Trong tờ lịch tháng \(4\)dưới đây, ngày \(13\) tháng \(4\) là thứ mấy trong tuần ?
  [​IMG]
  - Em xác định ngày \(13\) tháng \(4\) trên tờ lịch
  - Dóng thẳng cột thứ và xác định được thứ cần tìm.
  Vậy ngày \(13\) tháng \(4\) là chủ nhật.
  Dạng 3: Từ thứ, ngày, tháng cho trước, xác định ngày, tháng của các thứ trong tuần trước hoặc tuần sau.
  - \(1\) tuần = \(7\) ngày
  - Cách 1: Em có thể tìm thứ, ngày, tháng của dạng này bằng cách quan sát trên tờ lịch.
  - Cách 2: Từ thứ, ngày, tháng cho trước, để tìm ngày , tháng, cùng thứ đó nhưng của tuần sau hoặc tuần trước thì em tăng hoặc giảm \(7\) ngày.
  Ví dụ:
  [​IMG]
  Ngày \(13\) tháng \(4\) của tờ lịch trên là chủ nhật tuần này. Hỏi chủ nhật tuần sau là ngày bao nhiêu ?
  Cách giải:
  Cách 1:
  - Tìm đến ngày \(13\) tháng \(4\)trên tờ lịch.
  - Dóng thẳng đến tuần sau để xác định ngày.
  [​IMG]
  Vậy chủ nhật tuần này là ngày \(13\) tháng \(4\) thì chủ nhật tuần sau là ngày \(20\) tháng \(4\).
  Cách 2:
  Chủ nhật tuần này là ngày \(13\) thì chủ nhật tuần sau sẽ tăng thêm \(7\) ngày và đến ngày là: \(13 + 7 = 20\)
  Vậy chủ nhật tuần sau là ngày \(20\) tháng \(4\).