Soạn giáo án Toán lớp 2 - ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG (HỌC KÌ 1)

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  1. Ki-lô-gam:

  [​IMG]
  2. Lít:
  [​IMG]
  3. Ngày, giờ
  [​IMG]
  4. Ngày, tháng
  Cách đọc các thông tin về số ngày, các thứ … trong một tờ lịch tháng.
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Đọc khối lượng của vật trên cân.
  Xác định vị trí kim của cân đang chỉ ở số nào rồi đọc cân nặng của vật.
  Dạng 2: Xem lịch tháng rồi trả lời các câu hỏi.
  Đọc các thông tin trên một tờ lịch tháng đã cho rồi trả lời các câu hỏi.
  Ví dụ: Cho tờ lịch tháng \(12\):
  [​IMG]
  a/ Tháng \(12\) có bao nhiêu ngày ?
  b/ Tháng \(12\) có bao nhiêu ngày thứ hai ? Đó là các ngày nào ?
  Giải:
  a/ Tháng \(12\) có \(31\) ngày.
  b/ Tháng \(12\) có \(5\) ngày thứ hai. Đó là các ngày \(02; 09; 16; 13; 30.\)
  Dạng 3: Xem giờ
  Xác định vị trí của kim giờ và kim phút đang chỉ rồi đọc giờ tương ứng.