Soạn giáo án Toán lớp 2 - ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (HỌC KÌ 1)

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Cách giải và trình bày bài toán nhiều hơn và ít hơn.
  - Cách tìm số hạng trong một tổng; số bị trừ, số trừ của một hiệu.
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Bài toán nhiều hơn
  Muốn tìm số có giá trị nhiều hơn em thường sử dụng phép tính cộng.
  [​IMG]
  Dạng 2: Bài toán về ít hơn
  [​IMG]
  Dạng 3: Tìm các yếu tố còn thiếu.
  - Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
  - Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
  - Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.