Soạn giáo án Toán lớp 2 - SỐ BỊ CHIA - SỐ CHIA - THƯƠNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Biết tên gọi theo vị trí của các thành phần và kết quả trong phép chia.
  - Tìm giá trị của phép chia.
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1: Xác định số bị chia, số chia và thương trong phép tính chia.
  - Em ghi nhớ tên gọi theo vị trí của các thành phần và kết quả trong phép chia.
  Số bị chia : Số chia = Thương
  Ví dụ: \(14:2 = 7\)
  Số bị chia là \(14\)
  Số chia là \(2\)
  Thương là \(7\)
  Dạng 2: Thực hiện tìm giá trị của phép chia.
  Nhớ lại kiến thức đã học về phép chia và bảng chia \(2\).
  Dạng 3: Viết phép chia khi biết giá trị của số bị chia, số chia rồi tìm giá trị của phép chia đó.
  Em dùng các số đã cho để tạo thành phép tính chia, theo đúng thứ tự :
  Số bị chia : Số chia = Thương
  Ví dụ: Tìm kết quả của phép chia khi biết số bị chia là \(10\), số chia là \(2\)
  Giải:
  Ta có phép chia: \(10:2 = 5\)
  Kết quả của phép chia cần tìm là \(5\).