Sông nào có lượng nước nhiều nhất thế giới?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  2. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    - Sông Amazonasở Nam Mỹ, nó cũng là con sông rộng nhất thế giới, có những chỗ đến 300 km.