Spoken Chinese for Beginners - Textbook One - Zhang Ya jun - Chen Kemiao - Xun Chunsheng - Joint Publishing Co. (HK)

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Cuốn sách giúp cho các doanh nhân, khách du lịch hay bất kỳ ai muốn học tiếng Hoa một cách nhanh chóng nhất. Đây là những câu đàm thoại được dùng trong các tình huống phổ biến trong đời sống, được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ: Hoa - Anh để người học có thể dễ dàng so sánh, luyện tập. Nội dung sách gồm:

  - 900 câu đàm thoại thông dụng bao gồm những cấu trúc và văn phạm quan trọng.

  - Vốn từ vựng 1500 từ được tạo nên từ 700 Hán tự.

  - Bảng phiên âm cách đọc tiếng Hoa.


  _Quote_
  Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things. – Robert Brault
  Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra chúng là những điều thật sự lớn lao.

  01.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪