Spoken Chinese for Beginners - Textbook Two - Zhang Ya jun - Chen Kemiao - Xun Chunsheng - Joint Publishing Co. (HK)

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Cuốn sách giúp cho các doanh nhân, khách du lịch hay bất kỳ ai muốn học tiếng Hoa một cách nhanh chóng nhất. Đây là những câu đàm thoại được dùng trong các tình huống phổ biến trong đời sống, được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ: Hoa - Anh để người học có thể dễ dàng so sánh, luyện tập. Nội dung sách gồm:

  - 900 câu đàm thoại thông dụng bao gồm những cấu trúc và văn phạm quan trọng.

  - Vốn từ vựng 1500 từ được tạo nên từ 700 Hán tự.

  - Bảng phiên âm cách đọc tiếng Hoa.


  _Quote_
  People have different reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box. – Kevin Spacey
  Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc sống của chính họ. Bạn không thể quy chụp rằng tất cả những lý do đó đều giống nhau.

  01.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪