Sử dụng phương pháp tỉ số thể tích giải quyết bài toán thể tích khối đa diện – Nguyễn Ngọc Dũng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Sử dụng phương pháp tỉ số thể tích giải quyết bài toán thể tích khối đa diện – Nguyễn Ngọc Dũng

  Tài liệu gồm 23 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Ngọc Dũng hướng dẫn sử dụng phương pháp tỉ số thể tích giải quyết bài toán thể tích khối đa diện, tài liệu gồm các phần: tổng hợp các kiến thức cần nắm, phân dạng và hướng dẫn phương pháp giải, ví dụ minh họa, bài tập trắc nghiệm có đáp án.

  I. Tóm tắt lý thuyết
  1. Kỹ thuật chuyển đỉnh (đáy không đổi).
  2. Kỹ thuật chuyển đáy (đường cao không đổi).
  3. Tỉ số diện tích của hai tam giác.
  4. Tỉ số thể tích của khối chóp.
  + Công thức tỉ số thể tích của hình chóp tam giác.
  + Một trường hợp đặc biệt.
  5. Tỉ số thể tích của khối lăng trụ.
  + Lăng trụ tam giác.
  + Mặt phẳng cắt các cạnh bên của lăng trụ tam giác.

  6. Khối hộp.
  + Tỉ số thể tích của khối hộp.
  + Mặt phẳng cắt các cạnh của hình hộp (chỉ quan tâm tới hai cạnh đối nhau).
  II. Một số dạng toán
  Dạng 1: Tỉ số thể tích của khối chóp tam giác.
  Dạng 2: Tỉ số thể tích của khối chóp tứ giác.
  Dạng 3: Tỉ số thể tích của khối lăng trụ tam giác.
  Dạng 4: Tỉ số thể tích của khối hộp.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU