Tác động của ngoại lực chủ yếu là xâm thực (mài mòn) để hạ thấp những nơi cao và bồi đắp cho những nơi thấp

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪