Tài Liệu Tổng Hợp Ngữ Pháp N4 - Sưu Tầm

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Như tiêu đề thì đây là cuốn sách ngữ pháp tiếng Nhật N4 khá đầy đủ. Cuốn sách tóm tắt những cấu trúc Ngữ pháp quan trọng nhất trong kỳ thì N4.

  Bên cạnh việc đưa ra cấu trúc, các ví dụ được đề cập sẽ giúp thời gian ghi nhớ cấu trúc của người học được rút ngắn hơn nhiều.


  background-don-tet_105955369.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU