Tài liệu tự học chuyên đề hàm số lũy thừa – mũ – logarit – Lê Minh Cường

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Nhằm tạo nguồn tài liệu dồi dào, phong phú và thích hợp với xu hướng tự học của học sinh. Thầy Lê Minh Cường cùng một số thầy (cô) khác đã dày công biên soạn và
  sưu tầm các dạng toán trắc nghiệm lớp 12 và cho ra đời tập “TÀI LIỆU TỰ HỌC – TOÁN 12, Vol.1” để đáp ứng nhu cầu học sinh cũng như làm thỏa mãn tính tự học ở những bạn đã sớm ý thức được kỹ năng cần thiết này.
  Tài liệu gồm 55 trang tóm tắt lý thuyết, công thức, các ví dụ có lời giải và các bài toán trắc nghiệm có đáp án chuyên đề hàm số lũy thừa – mũ – logarit (Chương 2 Giải tích 12). Nội dung gồm các phần:
  Công thức lũy thừa – mũ – logarit
  1. Rút gọn biểu thức lũy thừa
  2. So sánh
  3. Biến đổi biểu thức Logarit
  4. Phân tích biểu thức Logarit
  4.1. Biểu diễn theo 1 biến
  4.2. Biểu diễn theo 2 biến
  5. Tính biểu thức logarit
  Hàm số lũy thừa – Mũ – Logarit
  1. Tìm tập xác định
  1.1. Hàm lũy thừa
  1.2. Hàm logarit
  2. Tìm đạo hàm
  2.1. Hàm mũ và lũy thừa
  2.2. Hàm logarit
  3. Tìm tập xác định và tính đạo hàm các hàm phức tạp
  4 Tính chất hàm số
  4.1. Tính đơn điệu của hàm chứa mũ – logarit
  4.2. Cực trị, giới hạn, tiệm cận của hàm chứa mũ – logarit
  4.3. Tính chất đồ thị hàm chứa mũ – logarit
  4.4. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số chứa mũ – logarit
  4.5. Hàm mũ – logarit có tham số
  PT – BPT mũ và logarit
  1. Phương trình mũ
  1.1. Phương trình cơ bản
  1.2. Đặt ẩn phụ
  1.3. Phương pháp khác
  1.4. Phương trình chứa tham số
  1.5. Sử dụng tính đơn điện của hàm số
  2. Phương trình logarit
  2.1. Phương trình cơ bản
  2.2. Phương pháp đặt ẩn phụ
  2.3. Phương trình logarit chứa tham số
  3. Bài tập nâng cao về phương trình
  4. Bất phương trình mũ
  4.1. Bất phương trình cơ bản
  4.2. Các phương pháp khác
  5. Bất phương trình logarit
  5.1. Cơ bản
  5.2. Bất phương trình tổng hợp
  Bài toán thực tế

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU