Tạp Bút Năm Quí Dậu 1993 - Di Cảo - Vương Hồng Sển

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Tạp Bút Năm Quý Dậu 1993 được cụ Vương Hồng Sển viết như trăn trối, có khi chỉ là những chuyện lụn vụn, “tào lao”, “loạn xà ngầu”, nhưng với người đến sau, nó mang một giá trị to lớn, chất chứa những niềm say mê, và quyến rũ,...bởi đó là những âm thanh của cuộc biến động ngoài xã hội được vọng lại, dồn nén, rồi bật ra thành lời.

    [​IMG]

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪